NOV 2019

NOV 2nd-American Legion-Loganville Ga(8pm)

NOV 8th-The V Club-Sparta(9pm)

NOV 9th-American Legion-Statham(8pm)

NOV 16th-Athens Moose (8 pm)

NOV 29th-Private 

NOV 30th-Backwood-High Falls(9pm)