JAN 2020

Jan 10th-Athens VFW, Athens Ga(8pm)

Jan 11th-Loganville Legion, Loganville Ga(8pm)

Jan 24th-Butt Hutt, Athens Ga(7pm)

Jan 25th-Rocco’s, Jasper Ga(8pm)